www.sanat.ir/omega-co

فنی مهندسی امگا

طراحی، تکنولوژی و ساخت در زمینه اتوماسیون صنعتی -کشاورزی و دامپر

معرفی فنی مهندسی امگا:
شرکت فنی مهندسی امگا (اندیشه محور گستر اصفهان) از سال 1388 در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، با هدف استقلال و شکوفایی جامعه صنعتی و علمی ایران پا به عرصه گذاشت و امروز افتخار دارد با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری روز و با استفاده از کادر مجرب و متخصص در زمینه طراحی، تکنولوژی و ساخت در زمینه اتوماسیون صنعتی -کشاورزی و دامپروری به فعالیت خود ادامه دهد. این شرکت با شعار... بیشتر

معرفی فنی مهندسی امگا

  • فنی مهندسی امگا
  • تلفن: 03195011509
  • آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شرکت فنی مهندسی امگا (اندیشه محور گستر اصفهان) از سال 1388 در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، با هدف استقلال و شکوفایی جامعه صنعتی و علمی ایران پا به عرصه گذاشت و امروز افتخار دارد با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری روز و با استفاده از کادر مجرب و متخصص در زمینه طراحی، تکنولوژی و ساخت در زمینه اتوماسیون صنعتی -کشاورزی و دامپروری به فعالیت خود ادامه دهد. این شرکت با شعار گام بعدی، نو آوری دیگر با امید به این که بتواند بیش از پیش منشأ خدمات نوین صنعتی برای پیشبرد و رشد صنایع کشور باشد، استوار و مجدانه به حرکت پیشرو خویش ادامه می دهد.