www.sanat.ir

آنتی اکسیدان

آنتی اکسیدان (یا Antioxidant) دربردارنده مولکول‌ها از جمله ویتامین های ای، بتاکاروتن و اسید فولیک می باشد و برای نمونه لوتئین و زآگزانتین از مواد آنتی اکسیدان موجود در تخم‌مرغ هستند. (ذکر از ویکی پدیا)