www.sanat.ir

انژکتورشور

انژکتورشور دستگاهی است که برای تست، شستشو و سرویس انژکتور خودرو از آن استفاده می شود.

انژکتور قطعه ای است در خودرو که سوخت را با قدرت و شدت به سیلندر خودرو می فرستد.

انژکتور مثل هر قطعه دیگری بعد از مدتی دچار مشکل می شود

و باعث می شود که سیستم سوخت رسانی دچار  اختلال شود. انژکتورشور عملکرد انژکتور را بررسی می کند

و همچنین باعث رسوب زدایی انژکتور می شود.
اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش انژکتورشور 
جهت کسب اطلاع  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش انواع  انژکتورشور ، 

نمایندگی ها ، تامین  کنندگان  و شرکت های انژکتورشور  با لیست زیر تماس بگیرید. 


مشاهده نمایید: شرکت های انژکتورشور
انژکتورشور

انژکتورشور

پردیس صنعت
اصفهان، اصفهان