www.sanat.ir

تراکتور

تراکتور(Tractor) وسیله‌ای است که برای تأمین قدرت مورد نیاز جهت کشیدن وسایل و تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کاربرد تراکتور: شخم زدن، درو کردن، دندانه زدن، تسطیح، بذر افشانی، نرم کردن خاک، سم پاشی، بار کشی و... استفاده می‌شود.
اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش تراکتور
جهت کسب اطلاع  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش تراکتوربا نمایندگی ها ، تامین  کنندگان  و شرکت های تراکتور در لیست زیر تماس بگیرید.