شرکت های مرتبط با فلاسک کشت

شرکت های فلاسک کشت، لیست تامین کنندگان، تولید کنندگان و شرکت های مربوط به فلاسک کشت مشاهده اطلاعات بیشتر، آدرس و تلفن و...
مشاهده نمایید: فلاسک کشت

تجهیزات ازمایشگاهی الایزا

تجهیز کامل آزمایشگاه صنایع غذایی وکنترل کیفیت

انواع پپتون پروتئین هیدرولیز شده، عصاره مخمر، انواع محیط کش

واردات، تولید و تامین تجهیزات، مواد، محیط و شیشه آلات آزمایش

عرضه وفروش محصولات مرتبط با شستشو.وضدعفونی

مواد شیمیایی,شیشه آلات,محیط کشت,کیت,دستگاه


صفحه ١