www.sanat.ir

قرص dpd

شرکت کالا خدمات هونام

  در شیراز

زمینه واردات و تامین تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیم

07136274642 09365948081

hoonamkala.com

آداک ویرا پژوه

  در تهران

تجهیزات آزمایشگاهی و تعمیر دستگاه آزمایشگاهی

28421800021 09121080157

www.viralabco.com

مرکز تعمیرات زیست پردیس

  در تهران

مرکز تعمیرات تجهیزات ازمایشگاهی و پزشکی

02188861950 09352818118

http://laboratoryrepairs.ir