شرکت های مرتبط با نشاسته

شرکت های نشاسته، لیست تامین کنندگان، تولید کنندگان و شرکت های مربوط به نشاسته مشاهده اطلاعات بیشتر، آدرس و تلفن و...
مشاهده نمایید: نشاسته

تولید کنندۀ فرآورده های نشاسته، گلوکز و گلوتن

نشاسته گرانول، نشاسته پودر فوق تصفیه، نشاسته نوع ممتاز، گلوت

تولید انواع نشاسته خوراکی و صنعتی

عرضه کننده مواد اولیه

تولید کننده انواع پایدارکننده و قوام دهنده های صنایع غذایی

فروش تجهیزات ذخیره و فرآوری سیب زمینی

تامین کننده مواد شیمیایی

واردات انواع دستگاه آلات مواد غذایی

بزرگترین واحد تولیدی نشاسته و گلوتن در استان خراسان رضوی


صفحه ١