www.sanat.ir

کمباین

کمباین ماشینی است برای برداشت دانه های کشاورزی این ماشین سه عمل را به صورت سلسله مراتبی انجام می‌دهد 
درو کردن ، کوبیدن یا خرمن کوبیدن ،جداسازی دانه‌ها از ساقهٔ محصولی برای هر کدام از این کار ها باید یک قسمتهایی از کمباین تعویض شود
اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش کمباین
جهت کسب اطلاع  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش کمباین با نمایندگی ها ، تامین  کنندگان  و شرکت های کمباین در لیست زیر تماس بگیرید. 

 


مشاهده نمایید: شرکت های کمباین