www.sanat.ir

ناحیه صنعتی جائین هرمزگان

ناحیه صنعتی جائین واقع در استان هرمزگان دارای عرض جغرافیایی 28.2212963 و طول جغرافیایی 55.8443565 می باشد. برای دسترسی به ناحیه صنعتی جائین می توانید، مطابق با نقشه و آدرس ناحیه صنعتی جائین ، روی کلیدهای مسیریابی، کلیک نمایید. همچنین برای مشاهده لیست شرکت ها و محصولات و خدمات مختلف در ناحیه صنعتی جائین می توانید لیست زیر را بررسی کنید و یا در سایت صنعت جستجو نمایید.

نتیجه ای یافت نشد! به جای ناحیه صنعتی جائین هرمزگان
عبارت دیگری را جستجو نمایید و یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.