www.sanat.ir/pakpouyan

شرکت کیمیا پاک پویان

ضدعفونی کننده,گندزدایی,دی اکسید کلر,آب و فاضلاب,آبهای صنعتی

معرفی شرکت کیمیا پاک پویان:
کیمیآب محصولی پودری و محلول در آب می باشد که اکسید کننده و گندزدای بسیار قویتری نسبت به کلرین است. از جمله مزایای کیمیآب عبارتند از: 1- اکسیدکننده و ضدعفونی کننده بسیار قوی 2- پاکسازی طیف وسیعی از باکترها و میکروارگانیسمهای بیماری زا 3- مصرف و هزینه کمتر ضدعفونی نسبت به سایر مواد گندزدا 4- قابلیت میکروب کشی در محدوده وسیعی از pH (11-4pH ) 5- عدم تولید مواد س... بیشتر

معرفی شرکت کیمیا پاک پویان

  • شرکت کیمیا پاک پویان
  • تلفن: 08632243396
  • آدرس: اراک- انتهای خیابان شهید رجایی- بلوار شهید قدوسی- پارک علم و فناوری استان مرکزی

کیمیآب محصولی پودری و محلول در آب می باشد که اکسید کننده و گندزدای بسیار قویتری نسبت به کلرین است. از جمله مزایای کیمیآب عبارتند از:
1- اکسیدکننده و ضدعفونی کننده بسیار قوی
2- پاکسازی طیف وسیعی از باکترها و میکروارگانیسمهای بیماری زا
3- مصرف و هزینه کمتر ضدعفونی نسبت به سایر مواد گندزدا
4- قابلیت میکروب کشی در محدوده وسیعی از pH (11-4pH )
5- عدم تولید مواد سرطانزا مانند تری هالومتانها ، کلروفنلها و هالو اسید استیک.
کیمیآب علاوه بر ضدعفونی و گندزدایی در موارد زیر نیز استفاده میشود:
- حذف بوی و تعفن فاضلاب و افزایش شفافیت و رنگ آن
- از بین بردن باکتریهای موثر در خوردگی بیولوژیکی و کنترل خوردگی مخازن ، لوله ها و برجهای خنک کننده.
- برج آب خنک کننده: کنترل رسوب گذاری ، خوردگی و آلودگی در نتیجه فعالیت میکروارگانیسمها
- جداسازی آهن و منگنز: حذف آهن و منگنز ، کنترل زنگ زدگی و جلوگیری از آسیب تجهیزات تصفیه آب
- کنترل سولفید هیدروژن