www.sanat.ir/parscenter2

نصرسهند

ارائه کننده سیستمهای بایگانی ریلی و قفسه بندی

معرفی نصرسهند:
ارائه کننده سیستمهای بایگانی ریلی , انواع قفسه بندی انبار سنگین و سبک فلزی, صندلی آموزشی, نیمکتهای دانش آموزی ,خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای مربوطه در سطح تبریز و سایر استانها با بیش از بیست سال تجربه کاری و ارائه خدمات به دهها سازمان و نهادهای دولتی و شرکتهای بزرگ در سطح تبریز و سایر استانهای همجوار... بیشتر

معرفی نصرسهند

  • نصرسهند
  • مدیریت: مهندس جبرئیلی
  • تلفن: 04115264383
  • آدرس: تبریز، خیابان خاقانی

ارائه کننده سیستمهای بایگانی ریلی , انواع قفسه بندی انبار سنگین و سبک فلزی, صندلی آموزشی, نیمکتهای دانش آموزی ,خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای مربوطه در سطح تبریز و سایر استانها با بیش از بیست سال تجربه کاری و ارائه خدمات به دهها سازمان و نهادهای دولتی و شرکتهای بزرگ در سطح تبریز و سایر استانهای همجوار