www.sanat.ir

اسدیه | محصولات و خدمات، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی | ، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی

اسدیه واقع در استان خراسان جنوبی دارای عرض جغرافیایی 32.9159279 و طول جغرافیایی 60.0244904 می باشد. برای دسترسی به اسدیه می توانید، مطابق با نقشه و آدرس اسدیه، روی کلیدهای مسیریابی، کلیک نمایید. همچنین برای مشاهده لیست شرکت ها و محصولات و خدمات مختلف در اسدیه می توانید لیست زیر را بررسی کنید و یا در سایت صنعت جستجو نمایید...
بعضی از مکان های نزدیک اسدیه عبارتند از: ناحیه صنعتی اسديه، گزیک، طبس مسینا، قهستان، ناحیه صنعتی سربیشه
نتیجه ای یافت نشد!
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.