بم | محصولات و خدمات، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی | ، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی

بم واقع در استان کرمان دارای عرض جغرافیایی 29.0677986 و طول جغرافیایی 58.3486176 می باشد. برای دسترسی به بم می توانید، مطابق با نقشه و آدرس بم، روی کلیدهای مسیریابی، کلیک نمایید. همچنین برای مشاهده لیست شرکت ها و محصولات و خدمات مختلف در بم می توانید لیست زیر را بررسی کنید و یا در سایت صنعت جستجو نمایید...
بعضی از مکان های نزدیک بم عبارتند از: شهرک صنعتی بم ، بروات، نظام شهر، ناحیه صنعتی رستم آباد، نرماشیر