شهرک سنگ الیگودرز | محصولات و خدمات، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی | ، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی

شهرک سنگ الیگودرز: واقع در استان لرستان شهرستان الیگودرز می باشد .مساحت کلی شهرک 55 هکتارو مساحت صنعتی 48 می باشد.

 

آدرس شهرک سنگ الیگودرز: کیلومتر 7 جاده قدیم الیگودرز- ازنا

 

نام بعضی از شرکت های مستقر در این شهرک صنعتی عبارتند از : اکسون زاگرس - سنگبری لر استون -  سنگبری صبحدم -  سنگبری البرز ازنا - پالایشکده پرندشیمی زاگرس


بعضی از مکان های نزدیک شهرک سنگ الیگودرز عبارتند از: شهرک صنعتی الیگودرز، الیگودرز، ناحیه صنعتی مرزیان ازنا، ازنا، منطقه ویژه اقتصادی لرستان
دستگاه توری پرسی

دستگاه توری پرسی

صنعت گران برتر
تهران، شهرک سنگ الیگودرز
دستگاه مش جوش

دستگاه مش جوش

صنعت گران برتر
تهران، شهرک سنگ الیگودرز
دستگاه  کشش مفتول

دستگاه کشش مفتول

صنعت گران برتر
تهران، شهرک سنگ الیگودرز
دستگاه شاخه کن مفتول

دستگاه شاخه کن مفتول

صنعت گران برتر
تهران، شهرک سنگ الیگودرز
دستگاه شاخه کن مفتول

دستگاه شاخه کن مفتول

صنعت گران برتر
تهران، شهرک سنگ الیگودرز