محصولات و خدمات شهرک صنعتی جوین

شهرک صنعتی جوین: واقع در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار می باشد .مساحت کلی شهرک 100 هکتارو مساحت صنعتی 51 می باشد.

 

آدرس شهرک صنعتی جوین: کیلومتر 44 جاده سبزوار به اسفراین


بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی جوین عبارتند از: ناحیه صنعتی نوده انقلاب، نقاب، نقاب، ناحیه صنعتی عباس آباد و شهرک صنعتی سبزوار 1
نتیجه ای یافت نشد!
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.