www.sanat.ir

شهرک صنعتی سنگ نی ریز | محصولات و خدمات، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی | ، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی

شهرک صنعتی سنگ نی ریز واقع در استان فارس دارای عرض جغرافیایی 29.1893673 و طول جغرافیایی 54.2518005 می باشد. برای دسترسی به شهرک صنعتی سنگ نی ریز می توانید، مطابق با نقشه و آدرس شهرک صنعتی سنگ نی ریز ، روی کلیدهای مسیریابی، کلیک نمایید. همچنین برای مشاهده لیست شرکت ها و محصولات و خدمات مختلف در شهرک صنعتی سنگ نی ریز می توانید لیست زیر را بررسی کنید و یا در سایت صنعت جستجو نمایید.

 

نام بعضی از شرکت های مستقر در این شهرک صنعتی عبارتند از : عرضه سنگ ابراهیم بقری - سنگ فروشی و سنگبری صخره - سنگبری مهدیه سنگ - سنگبری آرمین سنگ - سنگبری مشکات نیریز

 


بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی سنگ نی ریز عبارتند از: نی ریز، ناحیه صنعتی ده فاضل نی ریز، شهرک صنعتی نی ريز 1 (غديرگه) ، ایج، استهبان
نتیجه ای یافت نشد!
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.