محصولات و خدمات شهرک صنعتی عجبشیر

شهرک صنعتی عجبشیر: واقع در استان آذربایجان شرقی شهرستان عجبشیرمی باشد .مساحت کلی شهرک 94 هکتارو مساحت صنعتی 54  می باشد.


بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی عجبشیر عبارتند از: عجب شیر، ناحیه صنعتی خضرلو عجب شیر، شهرک صنعتی بناب، ناحیه صنعتی شورگل بناب، بناب
نتیجه ای یافت نشد!
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.