www.sanat.ir

شهرک صنعتی گرگان 3 | شرکت ها، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی

شرکت های شهرک صنعتی گرگان 3،

شهرک صنعتی گرگان 3: واقع در استان گلستان شهرستان آق قلا می باشد .مساحت کلی شهرک 1007 هکتارو مساحت صنعتی 123 هکتار می باشد. موقعیت جغرافیایی آن تا مرکزاستان 55 کیلومترو فاصله تا نزدیکترین شهرستان 35 کیلومتر

 

آدرس شهرک صنعتی گرگان 3: کیلومتر 55 جاده گرگان به اینچه برون

 


بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی گرگان 3 عبارتند از: آق قلا، شهرک صنعتی آق قلا، سیمین شهر، ناحیه صنعتی بناور، ناحیه صنعتی گوزن فارس