محصولات و خدمات ناحیه صنعتی خضرلو عجب شیر

ناحیه صنعتی خضرلو عجب شیر: واقع در استان آذربایجان شرقی شهرستان عجب شیرمی باشد .مساحت کلی شهرک 9 هکتارو مساحت صنعتی 7هکتار می باشد. موقعیت جغرافیایی آن به این ترتیب می باشد. فاصله تا فرودگاه 95 کیلومتر - فاصله تا راه آهن 85 کیلومتر - فاصله تا نزدیکترین شهرستان 10 کیلومتر- فاصله تا گمرک 90 کیلومتر

 

آدرس: 10 کیلومتری عجب شیر


بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی خضرلو عجب شیر عبارتند از: عجب شیر، شهرک صنعتی بناب، ناحیه صنعتی شورگل بناب، شهرک صنعتی عجبشیر و بناب
نتیجه ای یافت نشد!
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.