www.sanat.ir

ناحیه صنعتی راین | شرکت ها، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی

شرکت های ناحیه صنعتی راین،

ناحیه صنعتی راین: واقع در استان کرمان شهرستان کرمان می باشد .مساحت کلی شهرک 15 هکتارو مساحت صنعتی 11 هکتار می باشد. موقعیت جغرافیایی آن تا مرکزاستان 600 کیلومترو فاصله تا نزدیکترین شهرستان 1 کیلومتر

 

آدرس ناحیه صنعتی راین: ورودی جاده راین - ساردوئیه

 


بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی راین عبارتند از: راین، درب بهشت، ناحیه صنعتی ماهان، ناحیه صنعتی قریه العرب، گلزار