محصولات و خدمات ناحیه صنعتی سلیمان آباد- نارنجداربن

ناحیه صنعتی سلیمان آباد- نارنجداربن: واقع در استان مازندران شهرستان تنکابن می باشد. موقعیت جغرافیایی آن تا مرکزاستان 60 کیلومتروفاصله تا نزدیکترین شهرستان 7 کیلومتر

 


بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی سلیمان آباد- نارنجداربن عبارتند از: خرم آباد، شیرود، تنکابن، رامسر، نشتارود
نتیجه ای یافت نشد!
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.