محصولات و خدمات ناحیه صنعتی قره ضیاء الدین

ناحیه صنعتی قره ضیاء الدین : واقع در استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه می باشد.

 


بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی قره ضیاء الدین عبارتند از: ایواوغلی، شهرک صنعتی كانی خوی، شهرک صنعتی پلدشت، ناحیه صنعتی ايواوغلی، شهرک صنعتی شوط
نتیجه ای یافت نشد!
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.