www.sanat.ir

شهرک صنعتی بادرود نطنز | شرکت ها، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی

شرکت های شهرک صنعتی بادرود نطنز،

شهرک صنعتی بادرود نطنز واقع در استان اصفهان دارای عرض جغرافیایی 33.7115059 و طول جغرافیایی 51.8973808 می باشد. برای دسترسی به شهرک صنعتی بادرود نطنز می توانید، مطابق با نقشه و آدرس شهرک صنعتی بادرود نطنز، روی کلیدهای مسیریابی، کلیک نمایید. همچنین برای مشاهده لیست شرکت ها و محصولات و خدمات مختلف در شهرک صنعتی بادرود نطنز می توانید لیست زیر را بررسی کنید و یا در سایت صنعت جستجو نمایید.


بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی بادرود نطنز عبارتند از: ناحیه صنعتی سرآسیاب، ناحیه صنعتی قمصر، شهرک صنعتی اوره نطنز، شهرک صنعتی شجاع آباد نطنز، ناحیه صنعتی مهاباد