ناحیه صنعتی اسديه | محصولات و خدمات، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی | ، نقشه، آدرس و مسیر دسترسی

ناحیه صنعتی اسدیه واقع در استان خراسان جنوبی دارای عرض جغرافیایی 32.9640884 و طول جغرافیایی 59.8936501 می باشد. برای دسترسی به ناحیه صنعتی اسدیه می توانید، مطابق با نقشه و آدرس ناحیه صنعتی اسدیه، روی کلیدهای مسیریابی، کلیک نمایید. همچنین برای مشاهده لیست شرکت ها و محصولات و خدمات مختلف در ناحیه صنعتی اسدیه می توانید لیست زیر را بررسی کنید و یا در سایت صنعت جستجو نمایید.


بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی اسديه عبارتند از: اسدیه، قهستان، گزیک، شهرک صنعتی سنگ سربیشه، طبس مسینا
نتیجه ای یافت نشد!
عبارت دیگری را جستجو نماییدو یا
به صفحه اول
سایت صنعت ایران مراجعه نمایید.