قطعات کمپرسور
1 / 1
شير هوا تك روزنه فلنجدار چدن داكتيل
بیش از یکسال قبل آنلاین شد

شير هوا تك روزنه فلنجدار چدن داكتيل

بازدید:٩٧١ | ا
شير هوا
شيرهاي هوا براي خارج كردن هواي موجود در خطوط لوله مورد استفاده قرار مي گيرند و معمولاً در نقاطي از سامانه كه امكان تجمع هوا وجود دارد نصب خواهند شد. مكانيزم عملكرد آنها عبارت از يك شناور كوچك است كه به نسبت حجم معيني در داخل آب شناور است و مقطع عبور آب رابسته نگه مي دارد و با نفوذ هوا به داخل محفظه گوي شناور به طرف پايين حركت كرده و روزنه را باز مي كند.بعد از خارج شدن هوا گوي مجدداً بالا مي آيد تا روزنه بسته شود.
نحوه عملكرد شيرتخليه هوا
شير هاي هوا بايد در ورودي خود داراي يك عدد شير قطع و وصل باشند تا در صورت نياز به تعميرات امكان قطع آب توسط شير و باز كردن شير هوا از خط لوله تعمير و يا تعويض وجود داشته باشد. شير هاي تخليه هوا به منظور تخليه حبابهاي هوا كه در نقاط مرتفع خطوط لوله جمع مي شوند به كار ميروند.
عمل هوادهي و تخليه هوا را به شكل خودكار در خطوط اصلي و تغذيه صورت مي گيرد و عبور سيال بطور مستقيم با عملكرد شيرهوا انجام مي شود. شير هوا براي تخليه هواي درون لوله ها هنگام پركردن آنها از آب و تخليه لوله ها از آب و در هنگام بهره برداري شبكه ، ضروري مي باشد.
شيرهاي هوا بايد در طول خط لوله در مكانهاي كه شيب خط لوله تغيير مي كند و امكان جمع شدن هوا در آن نقاط وجود دارد قرار داده شوند.در طول خط لوله معمولا از شيرهاي هواي دو روزنه استفاده مي شود.
روزنه برزگ شير:
در جهت هوادهي و تخليه هوا با حجم زياد در هنگام پركردن خط و تخليه خط مورد استفاده قرار مي گيرد.
روزنه كوچك شير:
درجهت تخليه هواي جمع شده هنگامي كه خط تحت فشار كاري قرار مي گيرد، استفاده مي شود.
مشخصات و طراحي مدل شير:
1- داراي يك مخزن هوا به همراه شناور و روزنه بزرگ براي تخليه حجم زياد هوا به هنگام پرشدن(ورود آب به درون خطوط لوله)
2- ورود هوا به داخل خطوط لوله به هنگام خالي شدن خطوط (برداشت آب)
3- روزنه كوچك براي تخليه حباب هاي هوا بوجود آمده در خطوط لوله كشي ناشي از كاويتاسيون


شير هوا تك روزنه فلنجدار چدن داكتيل

تهران, تهران, تهران ، شهرك صنعتي شمس آباد،بلوارنارنجستان،گلبرگ8،پلاك13

مرتبط / پیشنهادی

توزیع و فروش مس.ورق .لوله.تسمه

توزیع و فروش مس.ورق .لوله.تسمه

آلومینیوم صنعت پایتخت
لوله و پروفیل آلومینیوم

لوله و پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم صنعت پایتخت
قیمت لوله و ورق برنجی

قیمت لوله و ورق برنجی

آلومینیوم صنعت پایتخت
فروش برنج-لوله.تسمه.میلگرد

فروش برنج-لوله.تسمه.میلگرد

آلومینیوم صنعت پایتخت
تولید انواع ورق/لوله  آلومینیوم

تولید انواع ورق/لوله آلومینیوم

آلومینیوم صنعت پایتخت

عضویت در صنعت