ارسال پیام برای ساخت دستگاه نبشی(L25)

ساخت دستگاه نبشی(L25)

بازدید:١٩٩ | ا

دستگاه نبشی با قابلیت تولید بیش از 10 شاخه 4 متری در دقیقه
قزوین, آبیک, شهرک صنعتی کاسپین 2 (آبیک) ، بلوار استاندارد ، انتهای خیابان بهره وری

http:parsrollform.com