ارسال پیام برای میخ نواری

میخ نواری

بازدید:۶۶٩ | ا

میخ های نواری در قطر و طولهای زیر عرضه می گردد:
قطر 2.00 میلیمتر طول 50-27 میلیمتر/
قطر 2.30 میلیمتر طول 65-32 میلیمتر/
قطر 2.65 میلیمتر طول 70-38 میلیمتر/
قطر 2.90 میلیمتر طول 90-40 میلیمتر/
قطر 3.20 میلیمتر طول 90-45 میلیمتر
لرستان, بروجرد, میدان آیت الله بروجردی

1 / 1
میخ نواری
http://www.hardpich.com/productslis