www.sanat.ir
چه طور می توانیم به شما کمک نماییم؟
1 / 1
بخارشوی صنعتی
1 روز قبل آنلاین شد

بخارشوی صنعتی

بازدید:٣٨٢٩ | ا
مشخصات و ویژگی ها
بخارشوی صنعتی با قابلیت جمع آوری گرد و غبار، آشغال و مایعات است که می تواند بطور همزمان از محلول تمیزکننده و بخار استفاده کند که همین موجب می شود تا سرعت عمل و میزان پاکیزگی سطح به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. دستگاه های بخارشو ارائه شده این حق انتخاب را در اختیار کاربر قرار می دهند تا از بخار یا آب به صورت مجزا و یا در ترکیب با محلول شوینده و بخار و یا ترکیبی از آب و بخار استفاده کند و می توانند در ضمن آب کثیف ایجاد شده پس از بخارشویی سطح را جمع آوری کنند.
بخارشوی صنعتی,بخارشور صنعتی,دستگاه بخارشوی,دستگاه بخارشور
بخارشوی صنعتی

اصفهان, اصفهان, خیابان امام خمینی - خیابان مشیر الدوله - بعد از بانک ملی - شرکت پردیس صنعت

عضویت در صنعت