www.sanat.ir
چه طور می توانیم به شما کمک نماییم؟
1 / 1
دستگاه میزان فرمان خودرو
3 ماه قبل آنلاین شد

دستگاه میزان فرمان خودرو

بازدید:٧۵۴۵ | ا
مشخصات و ویژگی ها
میزان فرمان
میزان نبودن فرمان می تواند منجر به فرسودگی و سایش نامظم و سریع تایر شود و حتی بر هدایت و ایمنی وسیله نقلیه اثر می گذارد. میزان فرمان می تواند از طریق رانندگی در کنار خیابان و مالیدن چرخ به جدول ، ضربه خوردن در ناهمواری ها در جاده یا فرسودگی زیاد اجزای معلق چرخ ایجاد شود. لازم است تا چرخ ها و تایرها میزان شوند که روشی مهم برای تضمین سواری نرم، راحت و ایمن است. جهت و زاویه ای که تایرها تنظیم می شوند هر دو مهم است. تنظیم فرمان یا چرخ یا دنبال کردن آن مستلزم بررسی جهت و زاویه بر اساس مشخصات تولید کننده است.

دستگاه تنظیم فرمان خودرو,دستگاه میزان فرمان کامیون,دستگاه تنظیم تایر خودرو,میزان چرخ یا تنظیم چرخ
دستگاه میزان فرمان خودرو

اصفهان, اصفهان, اصفهان - پل فلزی - ابتدای خیابان دکتر بهشتی - طبقه زیرین بانک ملی - پردیس صنعت

عضویت در صنعت