www.sanat.ir
1 / 1
تجهیزات معاینه فنی اتومبیل
4 ماه قبل آنلاین شد

تجهیزات معاینه فنی اتومبیل

بازدید:٣١٢۵ | ا
مشخصات و ویژگی ها
چرا معاینه فنی خودرو باید انجام شود؟
به خاطر ایمنی حال شما و احتمال این که بدون انجام معاینه فنی احتمال وقایع خطرناک بالا می رود.
ایمنی عمومی
اجرای قانون
خط مشی شرکت ها، ادارات و سازمان ها
آسوده خاطر بودن
بسیاری از حکومت ها و دولت ها در جهان از جمله ایران انجام معاینه فنی خودرو اجباری است تا خودرو با قوانین و ضوابط ایمنی و میزان خروجی دود یا هر دو، مورد بررسی قرار گیرد. معاینه فنی می تواند دوره ای یا در زمان انتقال سند خودرو انجام شود. اگر معاینه فنی به طور مرتب نیاز باشد به آن معاینه فنی دوره ای می گویند که در فواصل یک یا دو سال انجام خواهد شد. در بعضی کشورها برچسب معاینه فنی وجود دارد که در شیشه جلوی خودرو قرار می گیرد که ماه و سال انجام معاینه فنی را نشان می دهد.
تجهیزات معاینه فنی خودرو,فروش تجهیزات معاینه فنی,معاینه فنی خودرو,معاینه فنی موتورسیکلت
تجهیزات معاینه فنی اتومبیل

اصفهان, اصفهان, اصفهان - پل فلزی - ابتدای خیابان دکتر بهشتی - طبقه زیرین بانک ملی - پردیس صنعت

عضویت در صنعت