لیفتراک و بالابر
1 / 1
دستگاه دوخت  L تمام اتوماتیک
4 هفته قبل آنلاین شد

دستگاه دوخت L تمام اتوماتیک

بازدید:٢٧٢٢ | ا
دستگاه دوخت L تمام اتوماتیک مورد استفاده جهت شیرینک نمودن جعبه ها می باشد که ابتدا جعبه در داخل دستگاه دوخت می شود و سپس در داخل تونل قرار داده می شود
این مدل دستگاه دوخت مجهز به تسمه دوخت بجای سیم المنت بوده و دو عدد چشم الکترونیک جهت کنترل حرکت افقی و عمودی فیلم در نظر گرفته شده است
دستگاه شیرینک جعبه ,دستگاه دوخت ,دستگاه بسته بندی ,ماشین سازی مسائلی
دستگاه دوخت  L تمام اتوماتیک

اصفهان, شهرک صنعتی جی, اصفهان- شهرک صنعتی جی-خیابان سوم-فرعی اول-سمت راست-پلاک 25

مرتبط / پیشنهادی

دستگاه بسته بندی تنباکو

دستگاه بسته بندی تنباکو

صنعت کاران متحد درخشان
دستگاه بسته بندی ماهی

دستگاه بسته بندی ماهی

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه دوخت ریلی دو منظوره

دستگاه دوخت ریلی دو منظوره

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه تاریخ زن مکانیکی غلطکی

دستگاه تاریخ زن مکانیکی غلطکی

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی قاشق و چنگال

دستگاه بسته بندی قاشق و چنگال

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان گاتا

دستگاه بسته بندی نان گاتا

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی سیب

دستگاه بسته بندی سیب

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه تاریخ زن جهت چاپ روی لیبل

دستگاه تاریخ زن جهت چاپ روی لیبل

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی سر قلیان

دستگاه بسته بندی سر قلیان

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی میشکا

دستگاه بسته بندی میشکا

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی تنباکو میوه ای

دستگاه بسته بندی تنباکو میوه ای

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کلید و پریز

دستگاه بسته بندی کلید و پریز

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم

دستگاه بسته بندی راحت الحلقوم

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه تاریخ زن اتوماتیک رومیزی

دستگاه تاریخ زن اتوماتیک رومیزی

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی میوه

دستگاه بسته بندی میوه

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی لواشک

دستگاه بسته بندی لواشک

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه جت پرینتر

دستگاه جت پرینتر

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نبات

دستگاه بسته بندی نبات

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی استیک

دستگاه بسته بندی استیک

صنایع بسته بندی مسائلی

عضویت در صنعت