کمپرسور هوا اصفهان
1 / 1
دستگاه بسته بندی قطره چکان
6 ساعت قبل آنلاین شد

دستگاه بسته بندی قطره چکان

بازدید:٢۴٨۵ | ا

دستگاه بسته بندی قطره چکان مورد استفاده جهت بسته بندی قطره چکان، مدل pm2s2f25 می باشد این دستگاه بسته بندی قابلیت نصب سلفون تا عرض 25 سانتی متر را دارا بوده و بدون ضایعات محصول و سلفون بسته بندی را انجام می دهد این دستگاه بسته بندی مورد استفاده جهت بسته بندی انواع تجهیزات پزشکی و لوازم طبی می باشد بسته بندی تجهیزات پزشکی ,بسته بندی لوازم طبی ,ماشین سازی مسائلی ,بسته بندی قطره چکان

دستگاه بسته بندی قطره چکان

اصفهان, شهرک صنعتی جی, اصفهان- شهرک صنعتی جی-خیابان سوم-فرعی اول-سمت راست-پلاک 25

مرتبط / پیشنهادی

دستگاه بسته بندی کلوچه.

دستگاه بسته بندی کلوچه.

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی حلوا

دستگاه بسته بندی حلوا

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کلوچه خرمایی

دستگاه بسته بندی کلوچه خرمایی

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه تاریخ زن مکانیکی غلطکی

دستگاه تاریخ زن مکانیکی غلطکی

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی همبرگر

دستگاه بسته بندی همبرگر

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی آدامس

دستگاه بسته بندی آدامس

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه دوخت L نیمه اتوماتیک

دستگاه دوخت L نیمه اتوماتیک

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی دستکش

دستگاه بسته بندی دستکش

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان پیتا

دستگاه بسته بندی نان پیتا

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان مک دونالد

دستگاه بسته بندی نان مک دونالد

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان نیم باگت

دستگاه بسته بندی نان نیم باگت

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی بی بی چک

دستگاه بسته بندی بی بی چک

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی لوازم طبی

دستگاه بسته بندی لوازم طبی

صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کروسان

دستگاه بسته بندی کروسان

صنایع بسته بندی مسائلی

عضویت در صنعت