لیفتراک و بالابر
1 / 1
پایه با DFT رگه دوزی چرخ خیاطی
بیش از یکسال قبل آنلاین شد

پایه با DFT رگه دوزی چرخ خیاطی

بازدید:۵١١٩ | ا
به کمک این پایه می توان رگه دوزی با فاصله 5 تا 11 میلی متر ایجاد کرد.
1- پایه را نصب کنید
2- سوزن دو قلو را نصب کنید
3- اولین رگه بدوزید
4- رگه های بعدی را نسبت به فواصلی که انتخاب می کنید داخل شیارهای
کناری قرار داده تا رگه ها یکنواخت و موازی دوخته شوند.
از رگه دوزی جهت تزئینات روی لباس استفاده می شود.

چرخ خیاطی,پایه با DFT,رگه دوزی,کاچیران
پایه با DFT رگه دوزی چرخ خیاطی

تهران, تهران, تهران- ميدان هفت تير، خيابان قائم مقام فراهانی، شماره27

عضویت در صنعت