www.sanat.ir
1 / 1
دستگاه مولتی متر HANNA مدل HI-2040
2 هفته قبل آنلاین شد

دستگاه مولتی متر HANNA مدل HI-2040

بازدید:١٨۵٢ | ا
مشخصات و ویژگی ها
دستگاه مولتی پارامتر HANNA مدل HI-2040 ایتالیا با مشخصات زیر:
دارای قابلیت اندازه گیری Ph:2.000- to 16.000
دارای قابلیت اندازه گیری Ph با دقت 0.001ph و تکرار پذیری 0.2mv±
دارای قابلیت کالیبراسیون در 5 نقطه
دارای رنج اندازه گیری EC:0.00 to 29.99 میکروزیمنس بر سانتیمتر
دارای تکرارپذیری EC Accuracy (@25ºC/77ºF): ±1% of reading
EC Temperature Compensation ATC : (0.0 to 100.0ºC; 32.0 to 212.0 °F), NoTC
دارای دقت اندازه گیری EC Resolution: 0.01 μS/cm
TDS Calibration through EC calibration
TDS Conversion Factor 0.40 to 0.80
TDS Accuracy (@25ºC/77ºF) : ; ±1% of reading
TDS Resolution : 0.01 ppm
دارای قابلیت اندازه گیری TDS Range : 0.00 to 14.99 ppm
دارای قابلیت اندازه گیری شوری Salinity Range :0.0 to 400.0% NaCl
Salinity Resolution: 0.1%
HANNA-2040,مولتی متر HANNA,فروش مولتی متر HANNA,قیمت ولتی متر HANNA
دستگاه مولتی متر HANNA مدل HI-2040

تهران, تهران, تهران - سهروردی شمالی - روبروی پمپ بنزین

عضویت در صنعت