www.sanat.ir
چه طور می توانیم به شما کمک نماییم؟
1 / 1
کارواش ۲۰۰ بار ایتالیائی با موتوژن ۷.۵ اسب سه فاز
8 ماه قبل آنلاین شد

کارواش ۲۰۰ بار ایتالیائی با موتوژن ۷.۵ اسب سه فاز

بازدید:١١٨٠ | ا
مشخصات و ویژگی ها
کارواش ۲۰۰ بار ایتالیائی با موتوژن ۷.۵ اسب سه فاز

آذربایجان غربی, قره ضیاء الدین, فروشگاه _ بلوار ورودی شهر کارگاه _ انتهای خیابان امام

مرتبط / پیشنهادی

بازو وسط اتوماتیک تراکتور

بازو وسط اتوماتیک تراکتور

قیمت: ٢,۴٠٠,٠٠٠ تومان
آرکا مبتکر
شینگ سمپاش پانافلکس کره

شینگ سمپاش پانافلکس کره

شرکت اطلس فناورکارنیک
شیلنگ سمپاش پانافلکس کره

شیلنگ سمپاش پانافلکس کره

شرکت اطلس فناورکارنیک
شیلنگ سمپاش پانافلکس

شیلنگ سمپاش پانافلکس

شرکت اطلس فناورکارنیک
پمپ سمپاش

پمپ سمپاش

موتور الات کشاورزی وصنعتی
لانس سمپاشی

لانس سمپاشی

موتور الات کشاورزی وصنعتی

عضویت در صنعت