www.sanat.ir
1 / 1
ترازودیجیتال بادقت 0/01گرم ساخت axis
10 ساعت قبل آنلاین شد

ترازودیجیتال بادقت 0/01گرم ساخت axis

بازدید:٨۵٣ | ا
مشخصات و ویژگی ها
بنام خدا
ترازوی آزمایشگاهی با دقت یکصدم گرم تا2200گرم.
ترازو دیجیتال فوق با مدل BTA 2100D یکی از با کیفیت ترین محصولات ساخته شده توسط شرکتaxis لهستان بوده با قابلیت های ذیل:
ترازو دیجیتال با قابلیت قطعه شماری
ترازوی آزمایشگاهی با قابلیت نمایش درصد وزنی
ترازوی آزمایشگاهی یکصدم گرم با توانایی توزین نمونه های متحرک
ترازو دیجیتال یکصدم گرم با توانایی اندازه گیری نیروی فشاری بر حسب نیوتن
ترازوی آزمایشگاهی یکصدم گرم مجهز به نشانگر تراز
09122436094 تماس
ترازو دیجیتال یکصدم گرم,ترازوی آزمایشگاهی یکصدم گ,ترازودیجیتال بادقت 0/01گر,اکسیس
ترازودیجیتال بادقت 0/01گرم ساخت axis

تهران, تهران, خیابان سمیه بعداز مفتح

عضویت در صنعت