ارسال پیام برای هدایت سنج پرتابل یا کنداکتیویتیمترپرتابل

هدایت سنج پرتابل یا کنداکتیویتیمترپرتابل

بازدید:۵٩١ | ا

بنام خدا
هدایت سنج یا ec meter یا الکترو کنداکتیویتی متر دستگاهی جهت سنجش میزان هدایت الکتریکی آب می باشد که نشان دهنده یون های هادی داخل آب می باشد.
کمپانی az instrument تایوان با استفاده از تکنولوژی کمپانی های معتبر دنیا اقدام به ارائه دستگاههای با کیفیت بالا نموده است که هدایت سنج پرتابل یا ایی سی متر قابل حمل تولید کمپانیaz یکی ازاین تولیدات است به شرح ذیل:
هدایت سنج الکتریکی پرتابلazدارای رنج ۰تا ۱۹/۹۹میلی زیمنس و۰تا۱۹۹۹میکروزیمنس
ایی س متر پرتابل آزد با رنج دمایی ۰تا ۸۰ درجه سانتیگراد
EC meter پرتابلaz دارای سیستم اتوماتیک جبران دماییatc
کنداکتیویتی مترaz دارای کابل وسی دی جهت اتصال به کامپیوتر بوده وهمراه دستگاه هدایت سنج پرتابل azیک الکترود مخصوص سنجش هدایت الکتریکی همراه با سنسور دما ویک عدد کیف حمل دستگاه جهت سهولت حمل ونقل وجود دارد.
با1سال گارانتی وده سال خدمات
09122436094
هدایت سنج پرتابل,هدایت سنج پرتابل az,کنداکتیویتی متر پرتابلaz,ecمتر پرتابلaz
تهران, تهران, خیابان سمیه بعداز مفتح

1 / 1
هدایت سنج پرتابل یا کنداکتیویتیمترپرتابل