ارسال پیام برای سختی سنج پرتابل فلزات و غیر فلزات

سختی سنج پرتابل فلزات و غیر فلزات

بازدید:٢۶٣٣ | ا

شرکت پترو پزوهش خاورمیانه
ارائه دهنده کلیه تجهیزات بازرسی فنی
www.ppkgroup.ir
فروش جدیدترین دستگاه های سختی سنجی پرتابل :
سختی سنج پرتابل دیجیتال HM-400 کمپانی TESTECHکره
سختی سنج پرتابل HLN11A کمپانی TIME چین
سختی سنج پرتابل TH160 کمپانی TIME چین
سختی سنج پرتابل EQUOTIP 3 کمپانی PROSEQ سوئیس
سختی سنج لاستیک و پلاستیک TH200 کمپانی TIME چین
سختی سنج لاستیک و پلاستیک TH210 کمپانی TIME چین
سختی سنج لاستیک و پلاستیک LD0551 کمپانی TQC آلمان SHORE A
سختی سنج لاستیک و پلاستیک LD0550 کمپانی TQC آلمان SHORE D
سختی سنج پرتابل دیجیتال D600 کمپانیSALUTRON آلمان

WWW.PPKGROUP.IR
INFO@PPKGROUP.CO
سختی سنج,سختی سنج فلزات,سختی سنج HM-400,سختی سنج لاستیک و پلاستیک
تهران, تهران, تهران -میدان رسالت -خیابان فرجام شرقی- نبش میدان 39 ساختمان آرین پلاک 840/5 واحد6

1 / 1
سختی سنج  پرتابل فلزات و غیر فلزات