ارسال پیام برای توتال استیشن لایکا "7 TS02 PLUS

توتال استیشن لایکا "7 TS02 PLUS

بازدید:١۶٨۴ | ا

دقت اندازه گیری زاویه "7 ثانیه
کمپانساتور دو محوره - یکطرف کیبورد - دارای شاقول لیزری
اندازه گیری بدون منشور تا فاصله 500 متر
دوربین نقشه برداری,توتال استیشن,لایکا,
تهران, تهران, میدان نبوت - گلبرگ غربی - مرکز تجاری گلستان - شماره 18

1 / 1
توتال استیشن لایکا