ارسال پیام برای توتال استیشن سندینگ 752R6L

توتال استیشن سندینگ 752R6L

بازدید:٢٠٣۴ | ا

دقت اندازه گیری زاویه "2 ثانیه
بزرگنمائی : 30 برابر - دقت قرائت زوایا 5 ثانیه
اندازه گیری بدون منشور تا فاصله 600 متر
سندینگ,توتال استیشن,دوربین نقشه برداری,
تهران, تهران, میدان نبوت - گلبرگ غربی - مرکز تجاری گلستان - شماره 18

1 / 1
توتال استیشن سندینگ 752R6L