ارسال پیام برای دستگاه CIP قابل حمل

دستگاه CIP قابل حمل

بازدید:١٢٣١ | ا

-این دستگاه بصورت پرتابل توانایی شستشوی مخازن و خطوط دارویی و غذایی را در ظرفیت های بالا دارا می باشد.این دستگاه درظرفیت های مختلف بصورت تمام اتوماتیک ودر دوتیپ دارویی و غذایی ساخته میشود.
,,,
تهران, تهران, جاده مخصوص کرج به تهران - بعد از پخش مواد اولیه داروپخش-نبش کوچه البرز-ساختمان البرز-واحد 6

1 / 1
دستگاه CIP قابل حمل
http://ksph.ir/index.php?option=com