ارسال پیام برای دستگاه SIP (استریل کننده)

دستگاه SIP (استریل کننده)

بازدید:١۵٢٣ | ا

این دستگاه به سفارش شرکت تولیدی و تحقیقاتی دارویی در اوایل سال 93 ساخته و در خط تولید قرارگرفت.این دستگاه قابلیت استریل مخازن و خطوط دارویی در ظرفیت های مختلف را دارا می باشد.از مزایای این دستگاه قابلیت کنترل و مانیتور پروسه استریلیزاسیون بصورت اتوماتیک رامی توان نام برد.
,,,
تهران, تهران, جاده مخصوص کرج به تهران - بعد از پخش مواد اولیه داروپخش-نبش کوچه البرز-ساختمان البرز-واحد 6

1 / 1
دستگاه SIP (استریل کننده)
http://ksph.ir/index.php?option=com