قطعات کمپرسور
1 / 4
تجهیزات ازمایشگاهی
تجهیزات ازمایشگاهی
تجهیزات ازمایشگاهی
تجهیزات ازمایشگاهی
تجهیزات ازمایشگاهی
10 ساعت قبل آنلاین شد

تجهیزات ازمایشگاهی

بازدید:۴٩١ | ا
تهیه کلیه تجهیزات ازمایشگاهی کمپانی IKA
همو ژنایزر , هات پلیت استیرر , شیکر , اسیاب ,ورتکس

تجهیزات ,هات پلیت استیرر ,اسیاب IKA ,رو تاتور
تجهیزات ازمایشگاهی
تجهیزات ازمایشگاهی
تجهیزات ازمایشگاهی
تجهیزات ازمایشگاهی

تهران, تهران, تهران -خیابان شریعتی-خیابان شکر ابی

مرتبط / پیشنهادی

فیلتر سر سرنگی 22/. میکرون

فیلتر سر سرنگی 22/. میکرون

نوآوران تکنولوژی زیستی
رک میکرو تیوپ 80 خانه رنگی

رک میکرو تیوپ 80 خانه رنگی

نوآوران تکنولوژی زیستی
بانک زیستی نگهداری باکتری

بانک زیستی نگهداری باکتری

نوآوران تکنولوژی زیستی
پلیت ریدر الایزا بایوتک

پلیت ریدر الایزا بایوتک

نوآوران تکنولوژی زیستی
الایزا ریدر مدل elx 808iu biotek

الایزا ریدر مدل elx 808iu biotek

نوآوران تکنولوژی زیستی
الایزا ریدر 808iu biotek

الایزا ریدر 808iu biotek

نوآوران تکنولوژی زیستی
دستگاه اسپکتروفتومتر بایوتک

دستگاه اسپکتروفتومتر بایوتک

نوآوران تکنولوژی زیستی
سمپلر socorex

سمپلر socorex

نوآوران تکنولوژی زیستی
2-hydroxy-1,4-naphthoquinone

2-hydroxy-1,4-naphthoquinone

نوآوران تکنولوژی زیستی
ketamine scinecellab

ketamine scinecellab

قیمت: ۴٩٠,٠٠٠ تومان
نوآوران تکنولوژی زیستی
فیلتر سر سرنگی ptfe   /.45

فیلتر سر سرنگی ptfe /.45

نوآوران تکنولوژی زیستی
انکوباتور 37 درجه

انکوباتور 37 درجه

نوآوران تکنولوژی زیستی
covid real time pcr

covid real time pcr

نوآوران تکنولوژی زیستی
گلیکوژن g0885 1 gr

گلیکوژن g0885 1 gr

نوآوران تکنولوژی زیستی
دستگاه الایزا ریدر biotek

دستگاه الایزا ریدر biotek

نوآوران تکنولوژی زیستی
محیط کشت quelab

محیط کشت quelab

نوآوران تکنولوژی زیستی
کمپلمان خرگوش

کمپلمان خرگوش

نوآوران تکنولوژی زیستی
بن ماری جوش و سرولوژی

بن ماری جوش و سرولوژی

نوآوران تکنولوژی زیستی
 فیلتر سر سرنگی تک استریل PTFE

فیلتر سر سرنگی تک استریل PTFE

نوآوران تکنولوژی زیستی
فیلتر سرسرنگی ptfe اب دوست

فیلتر سرسرنگی ptfe اب دوست

نوآوران تکنولوژی زیستی
فیلتر سرسرنگی 45/. میکرون با قطر 30 mce

فیلتر سرسرنگی 45/. میکرون با قطر 30 mce

نوآوران تکنولوژی زیستی
کیت الایزااینتر لوکین 6

کیت الایزااینتر لوکین 6

نوآوران تکنولوژی زیستی
محیط انتقال ویروس VTM

محیط انتقال ویروس VTM

نوآوران تکنولوژی زیستی

عضویت در صنعت