ارسال پیام برای کیت پاپ اسمیر در محیط مایع

کیت پاپ اسمیر در محیط مایع

بازدید:٣۵٧ | ا

گروه نواوران تکنولوژی با بکار گیری کادری مجرب و علمی از متخصصین علوم ازمایشگاهی و همچنین پرسنل فنی کار ازموده در بخش آموزش و خدمات پس ازفروش توانسته طیف وسیعی از نیازهای آزمایشگاه ومراکزتحقیقاتی را با همکاری برندهای معتبر جهانی مرتفع سازد وهمکنون کیت پاپ اسمیر درفاز مایع تک مرحله ایvivacell رو حضورتان معرفی می کند: کیت پاپ اسمیر در فاز مایع (تک مرحله ای )viva cell
-کیت موجود تک محلول (حاوی 15 سی سی)بوده بدون نیاز به clean , layer
-کیت به سه روش :سنتی pcr , و دستگاه prep قابلیت تشخیص دارد .
- داری قابلیت نگهداری انواع بیوپسی و انقضا به مدت 2 سال در دمای اتاق می باشد .
-کیفیت بالای لام و شفافیت به دلیل لیز گلبول های قرمز و موکوس
-محلول فاقد فرمالین بوده و در نتیجه تستهای مولکولی نیز بروی آن انجام پذیر می باشد .

تهران, تهران, تهران -خیابان شریعتی-خیابان شکر ابی

کیت پاپ اسمیر در محیط مایع
کیت پاپ اسمیر در محیط مایع
کیت پاپ اسمیر در محیط مایع
کیت پاپ اسمیر در محیط مایع
1 / 4
کیت پاپ اسمیر در محیط مایع
2 / 4
کیت پاپ اسمیر در محیط مایع
3 / 4
کیت پاپ اسمیر در محیط مایع
4 / 4
کیت پاپ اسمیر در محیط مایع
https://t.me/rehiaghaee