ارسال پیام برای قلاویز الماس(کارباید)

قلاویز الماس(کارباید)

بازدید:١۵١۵ | ا

انواع قلاويزتمام الماس (کاربايد)
ازسايز0.2الی20
میلیمتر
اعشاری
اینچ
روکش دار
برند DC
کشور سازنده سوئیس
به تعداد محدود
ابزار علی بابا
قلاویزالماس,قلاویزکارباید,تردمیل الماس,تمام الماس قلاویز
تهران, تهران, خیابان امام خمینی سپه حسن آباد

1 / 1
قلاویز الماس(کارباید)