ارسال پیام برای لوازم تراشکاری روسی

لوازم تراشکاری روسی

بازدید:١٣٠۵ | ا

فروشنده انواع لوازم تراشکاری روسی
حدیدهG1/2 دور بزرگ
حدیده G3/4 دور بزرگ
انواع فرز انگشتی – انواع قلاویز – انواع مته شیشه
انواع مته الماس غربی از سایز 0.3 الی 3 میلیمتر
انواع مته های دو پله و سه پر با مارک گورینگ

حدیده دور بزرگ,مته سه پر,مته الماس,فرز انگشتی
تهران, تهران, خیابان امام خمینی سپه حسن آباد

1 / 1
لوازم تراشکاری روسی