www.sanat.ir
سلام به سایت صنعت ایران خوش آمدید
1 / 1
کرایو استار-کرایو استار شیر
2 ساعت قبل آنلاین شد

کرایو استار-کرایو استار شیر

بازدید:٣٧٧ | ا
مشخصات و ویژگی ها
کرایواستار-دستگاه کرایواستار-قیمت کرایواستار
آنالیز شیر یکی از موارد مهم و پراهمیتدریس صنایع لبنی می باشد

از اینرو اندازه گیری پارامترهای موجود درشیر جهت استفاده در صنایع مختلف دارای اهمیت می باشد

یکی از این پارامترها اندازه گیری مقدار آب افزوده به شیر می باشد که یکی از بهترین و کاربردی ترین دستگاههای موجود در این زمینه دستگاه کرایواستار می باشد

شرکت آداک ویراپژوه دستگاه کرایواستاراز کمپانیFUNKE jerberآلمان را با یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش و با مشخصات زیر ارایه می نماید

کرایواستارفقط جهت اندازه گیری آب اضافه شده به شیر کاربرد دادبه واسطه اندازه گیری دمای انجماد مقدارآب موجوددر شیر را بصورت درصد همراه دمای اندازه گیری شده گزارش می دهدشتی کمترین مقدار آب افزوده شده به شیر توسط دستگاه کرایواستار قابل تشخیص می باشد

کرایواستار دارای دقت 0.0001درجه سانتیگراد

دارای میزان خطا 0.002 درجه سانتیگراد

دامنه اندازه گیری دما از 0.000تا1/5000درجه سانتیگراد

مقدار حجم نمونه لازم در هر آزمایش بین 2تا2/5cc

تعداد نمونه قابل اندازه گیری در هر ساعت 40 نمونه

متعلقات دستگاه کرایواستار شامل دو عدد محلول استانداردAوBبا حجم 250ccو یک عدد محلول کولینگ با حجم 500ccویک بسته ویال2سی سی 50 عددی ویک استند لوله و پیست 250 cc می باشد
کرایو استار
قیمت کرایو استار
فروش کرایو استار
کرایو استار شیر
قیمت کرایو استار شیر
فروش کرایو استار شیر
کرایو استار-کرایو استار شیر

تهران, تهران, بزرگراه رسالت

مرتبط / پیشنهادی

میکروسکوپLABOMED LX400

میکروسکوپLABOMED LX400

آداک ویرا پژوه
شیشه آلات آزمایشگاهی

شیشه آلات آزمایشگاهی

آداک ویرا پژوه
لوکس متر-نورسنجuni -t

لوکس متر-نورسنجuni -t

آداک ویرا پژوه
آون خلاءچیست؟آون خلاء

آون خلاءچیست؟آون خلاء

قیمت: ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
آداک ویرا پژوه

عضویت در صنعت