قطعات کمپرسور
1 / 1
مشاوره تجهیز آزمایشگاه وفروش تجهیزات آزمایشگاهی
2 هفته قبل آنلاین شد

مشاوره تجهیز آزمایشگاه وفروش تجهیزات آزمایشگاهی

بازدید:٢٨۴ | ا
لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاه ومشاوره تجهیزات آزمایشگاهی
دستگاههای آزمایشگاه غذایی-
انکوباتور,اتوکلاو,شیکر لوله,بنماری,فور,ماکروکجلدال-ترازو-سوکسله -بنماری-پلاریمتر-گلوتن ایندکس-میکروسکپ-فوتومتر-رطوبت سنج آرد وگندم-
تولید وپخش دستگاههای الزامی آزمایشگاه شیمی ومیکروبی وبیوتکنولوژی غذایی
ترازوی دیجیتال آزمایشگاهیAND
سری کامل سوکسله وماکروکجلدال اتوماتیک
شیکر الک آرد مخصوص کارخانجات آرد وغله مدل ویبراسیون
شیکر ارلن-بالن رفت وبرگشتی طرحIKA
اسپکتروفوتومتر دیجیتالVis
هود میکروبیولوژِی لامینار فلو کلاسB2با فیلتر هپا استاندارد اروپا
اینکوباتور55لیتری دیجیتال داخل استیل هوشمند استاندارد
سری کامل رطوبت سنجی(دین استارک)
ترازوی رطوبت سنج دیجیتال ساخت اوهایوس وسارتریوس
رفراکتومتر دیجیتال95-0مداDBR-95
پلاریمتر رومیزی مدلWxga4مخصوص کارخانجات قند وشکر
Phمتر رومیزی دیجیتال استاندارد با الکترود بافر
سانتریفیوژ ژربر مخصوص کارخانجات لبنیات
اینکوباتور55لیتری شیکر دار دیجیتال استیل استاندارد
اینکوباتور55لیتری دیجیتال یخچالدار داخل استیل هوشمنداستاندارد
اتوکلاو25لیتری دیجیتال 25لیتری با مهراستاندارد
هود شیمی استاندارد غذا ودارو
بنماری سرولوژِ دیجیتال تمام استیل14 لیتری هوشمند
بنماری تمام استیل دیجیتال 12لیتری هوشمند
آبمقطرگیری 4لیتر در ساعت تمام استیل با مخزن ذخیره
اسپکتروفوتومتر دیجیتال VISوUV-VISباپورت کامپیوتری
ویسکوزیمتر-بریکس متر دیجیتال(DBR-95)
میکروسکپ2چشمی طرح نیکون حرفه ای 4لنز مدلXSP
ECمتر رومیزی دیجیتال تایوان
گلوتن ایندکس دیجیتال استاندارد
DOمتر پرتابل دیجیتال تایوان
هود میکروبی لامینار فلو استاندارد کلاسB2استاندارد اروپا
لاکتواسکن10پارامتری شیر مدلSLPبلغارستان
آون(فور)55لیتری دیجیتال داخل استیل هوشمند
گلوتن شوی دیجیتال اتوماتیک
آون55لیتری دیجیتال خلا تمام استیل استاندارد
رطوبت سنج مخصوص آرد وغلات ساختGown
اکومیلک9پارامتری کامل شیر مدل لاکتواسکنSLP
هات پلیت مگنت طرحIKAبا دور قابل تنظیم
میکسر آزمایشگاهی داخل استیلDiamond
اتوکلاو50لیتری دیجیتال با مهر استاندارد
کدورت سنج دیجیتال پرتابل
فوتومتر کامل آبشناسی مدل پالین تست
بورت اتوماتیک ودیجیتال Dragon
کوره الکتریکی1200دیجیتال هوشمند
محیط کشت میکروبی ومکمل های غذایی ودارویی
کیت بتالاکتام وتتراسایکلین شیر
کیت اسید فسفاتاز لاکتوکنوست
تیترازول اسید کلریدریک0.1نرمال
تیترازول اسید سولفوریک0.1نرمال
کیت سنجش کلر وسختی کل
دسیکاتور و سیلیکاژل آزمایشگاهی
آسیاب آزمایشگاهی داخل استیل
شیکر لوله مدلVORTEX
شیکر ارلن بالن مدل اربیتالی
شیشه آلات آزمایشگاهیSIMAXوSHOTTE
سفارش ساخت انواع دستگاههای آزمایشگاهی درهمه ابعادوگنجایش
"تجهیز کامل آزمایشگاه صنایع غذایی با حداقل هزینه وکوتاهترین زمان
وبهترین کیفیت زیر نظر کارشناس ارشدمجرب آزمایشگاه بیولوژی"
66951107
66494917
09126114786
09121311551
مشاوره تجهیز آزمایشگاه وفروش تجهیزات آزمایشگاهی

تهران, تهران, تهران بلوار كشاورز خ نادري شماره٢

عضویت در صنعت