قطعات کمپرسور
1 / 1
ورق عرشه فولادی
8 ماه قبل آنلاین شد

ورق عرشه فولادی

بازدید:٨۵ | ا
فرايند رول فرمينگ به چه صورت است؟
فرايند رول فرمينگ يک فرايند توليد پيوسته پروفيل مورد نظر مي باشد که از تعدادي رول، که در حال دوران حول محور خودشان در دستگاه رول فرمینگ هستند تشکيل شده است. در اين فرايند ، ابتدا قبل از فرایند رول فرمینگ، ورق فلزي به اندازه ي عرض مورد نياز بريده شده و به صورت کويل در مي آيد و به دستگاه رول فرمینگ تغذيه مي شود. در طول اين فرايند ورق با عبور ازجفت رول های دستگاه رول فرمینگ ، که دروازه ناميده مي شود ، به صورت پيوسته به پروفيل مورد نظر تبديل شده و در پايان خط توليد رول فرم به اندازه هاي طولي مورد نظر بريده مي شود.
tele ٠٣١۴٢۶٩۶١١٠
mob: ٠٩١٣٣٣١۶۶٩٢
: www.lotosforming.com
: lotosforming@gmail.com
ورق عرشه فولادی

اصفهان, نجف آباد, ایران،اصفهان،شهرک صنعتی نجف آباد2

عضویت در صنعت