ارسال پیام برای کوپلینگ لاستیکی

کوپلینگ لاستیکی

بازدید:٧١٠ | ا

انواع کوپلینگ ها: در متریال ها و سایزها و اشکال مختلف
کوپلینگ خورشیدی

کوپلینگ گیشنیزی

کوپلینگ پلی یورتان

کوپلینگ پروانه ای

کوپلینگ های ۶ پر

کوپلینگ های ۸ پر

کوپلینگ های ۱۰ پر

کوپلینگ H

کوپلینگ KB

کوپلینگ ROTEX

کوپلینگ HRC

کوپلینگ هالوپین

کوپلینگ زنجیری

کوپلینگ ذوذنقه ای
جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس حاصل فرمایید
03133208430
اصفهان, اصفهان, اصفهان خیابان امام خمینی روبروی اداره برق

1 / 1
کوپلینگ لاستیکی
http://bitarubber.ir/product/%DA%A9